ಗಣೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ !

ಗಣೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ !
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು !

ಪಾರ್ವತಿ ಮಾಯೆಯ ಮಗನಾಗಿ
ಜನಿಸಿದ ಗಣಪತಿ ಶಿವಯೋಗಿ

ಸ್ನಾನವ ಮಾಡುವೆ ಎಳೆ ಮಗನೆ
ಒಳಗಡೆ ಯಾರನು ಬಿಡಬೇಡ
ಎಂದಳು ಪಾರ್ವತಿ ಮಗನಿಗೆ
ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತನು ಗಣಪತಿಯು

ಶಿವಪ್ಪ ಬಂದನು ಮನೆಕಡೆಗೆ
ಗಣಪ್ಪ ತಡೆದನು ಹೊಸಿಲೊಳಗೆ
ಚೋಟುದ್ದ ಎಳೆ ಪೊರೆ ನೀನ್ಯಾರೋ
ಯಾರಾದರೇನಂತೆ ಹೊರನಿಲ್ಲೋ

ಮಾತಿಗೆ ಮಾತನು ಬೆಳಸಿದರು
ಗಗನದಿ ಮಳೆಯನು ಸುರಿಸಿದರು
ಕೋಪದಿ ಈಶ್ವರ ಮೈಮರೆತ
ಹೊಡೆದಾ ಗಣಪಗೆ ಬಿಗಿಹೊಡೆತ

ರುಂಡವು ಚದುರಿತು ಬಾಗಿಲೊಳು
ಮುಂಡವು ಉದುರಿತು ದೂರದೊಳು
ಸ್ನಾನವು ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ವತಿಯು
ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಚೀರಿದಳು

ನಿನ್ನಯ ಮಗನನು ಬದುಕಿಸುವೆ
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯು ಮಲಗಿರಲಿ
ಅದರ ರುಂಡವ ಕತ್ತರಿಸಿ ತನ್ನಿರಿ ಎಂದನು ಈಶ್ವರನು
ತಂದರು ಆನೆಯ ಮುಖವನ್ನು

ಹಿಡಿಯಿರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾಪನಿಗೆ
ಜೀವವು ಬಂದಿತು ಗಣಪತಿಗೆ.

Advertisements

About daams

A practicing pediatrician for more than 20 years. Interested in writing, music, dance, drama, fun & friendship.
This entry was posted in ಕವನ !. Bookmark the permalink.

1 Response to ಗಣೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ !

  1. daams ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    This song of story behind elephant’s face to Lord Ganesha written By unknown author. If anyone knows it, please let me know too.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s